Dziękujemy za rejestrację zespołów. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosków. Instrukcja jak wypełnić wniosek znajduje się w zakładce „Materiały„. Na wnioski czekamy do 29 listopada 2023 r.