Mam już konto Zaloguj się

O konkursie

AKADEMIA FUNDACJI BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Konkurs prowadzony jest wyłącznie internetowo.  

CELE KONKURSU

 • Wsparcie uczniów i uczennic, studentów i studentek, którzy(-e) działają w zorganizowanych grupach (np. kołach naukowych lub zainteresowań) w zakresie ekologii, klimatologii lub sozologii. 
 • Tworzenie społeczności osób zaangażowanych w ww. działania w następujących ujęciach: 
  • naukowym, 
  • kulturowym,
  • edukacyjnym, 
  • społecznym, 
  • medialnym. 

ADRESACI(-TKI)

Konkurs kierujemy do:

 1. Społeczności studenckiej skupionej w studenckich kołach naukowych działających na uczelniach publicznych i niepublicznych związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią, których działania rozpoczęły się przed 31 października 2022 r. (kategoria A),
 2. Młodzieży szkolnej i jej opiekunów(-ek) działających w grupach zorganizowanych (np. klubach, kołach zainteresowań, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych) związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią, których działania rozpoczęły się przed 31 października 2022 r.  (kategoria B).

TERMINARZ

 • Konkurs trwa od października 2023 r. do września 2024 r.
 • Rejestracja trwa do 16 listopada 2023 r.
 • Termin składnia wniosków mija 29 listopada 2023 r.

Wszystkie ważne daty przedstawione są w zakładce TERMINARZ na stronie konkursu.

REJESTRACJA DO KONKURSU

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły składające się z co najmniej 3 osób.

Lider(-ka) zgłasza zespół do Konkursu.

W kategorii A Liderem(-ką) zespołu może być dowolny członek(-kini) zarządu lub opiekun(-ka) koła naukowego. Natomiast w kategorii B osoba zatrudniona w danej placówce lub instytucji będąca opiekunem(-ką) zespołu.

Na stronie głównej konkursu znajduje się formularz rejestracyjny. Jego wypełnienie zajmuje ok. 3 min.

WNIOSKI

Wnioski składać mogą tylko zarejestrowane zespoły.

Wniosek składa się z 5 części:

 • opisu historii grupy/ koła naukowego;
 • określenia celów grupy/ koła naukowego;
 • opisu dotychczasowych działań;
 • opisu planowanych działań wraz z wstępnym kosztorysem w roku szkolnym/ akademickim 2023/2024, które będą sfinansowane lub dofinansowane z grantu;
 • oświadczenia Lidera(-ki) zespołu.

Szczegółowy opis wniosku znajduje się w zakładce FORMULARZE.

GRANTY

Aby otrzymać grant należy złożyć wniosek w bieżącej edycji Konkursu (szczegóły w Regulaminie).

Na granty przeznaczamy 120 000 zł.

Do 100 000 zł otrzymają zwycięskie zespoły na podstawie oceny wniosków.

Maksymalna wysokość grantu to:

 • 10 000 zł w kategorii A (przewidziano 5 grantów),
 • 5 000 zł w kategorii B (przewidziano 10 grantów). 

Dodatkowo 20 000 zł przeznaczymy dla 3 najlepszych zespołów z poprzedniej edycji.

SPRAWOZDANIA

Zespoły muszą rozliczyć się z grantów w sprawozdaniu.

3 zespoły, których sprawozdania zostaną oceniane jako najlepsze będą miały zagwarantowane granty w następnej edycji konkursu.


Partnerzy

Patron honorowy

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos