Mam już konto Zaloguj się

O konkursie

AKADEMIA FUNDACJI BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów.
Ideą Konkursu jest wspieranie najlepiej działających uczniów, nauczycieli i studentów w obszarze ochrony środowiska biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają sfinansować z uzyskanego w Konkursie grantu.

W ten sposób zbudujemy społeczność grup i osób aktywnych w obszarze ochrony środowiska, z którymi będziemy utrzymywać trwałe relacje i realizować wspólne działania w przyszłości.

Ważnym elementem Konkursu będzie automatyczna kontynuacja udzielanego wsparcia finansowego w kolejnych edycjach, dla tych którzy najlepiej zrealizują projekty dofinansowane z uzyskanych grantów.   

CEL KONKURSU

Ideą Konkursu jest wspieranie najefektywniej działających uczniów, nauczycieli i studentów w szeroko pojętym obszarze ekologii, klimatu i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają zrealizować w okresie objętym finasowaniem przez Fundację w aktualnej edycji Konkursu. Fundacja chce w ten sposób budować społeczność aktywnych osób i grup, z którymi będzie utrzymywać trwałe relacje i realizować wspólne działania w przyszłości. Ważnym elementem Konkursu będzie kontynuacja udzielanego wsparcia finansowego w kolejnych edycjach Konkursu, dla tych grup, które najlepiej zrealizują projekty dofinansowane z uzyskanych grantów.
Bezpośrednim celem Konkursu jest finansowe wsparcie bieżącej działalności naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i medialnej realizowanej przez młodzież szkolną i studentów w ramach zorganizowanych zespołów, np. kół zainteresowań, akademickich kół naukowych itp.

ADRESACI

Konkurs kierujemy do dwóch grup odbiorców:

 1. Młodzież szkolna i jej opiekunowie działający w grupach, klubach, kołach zainteresowań itp., których istotna część działalności skupiona jest na działaniach związanych z ochroną środowiska lub zdobywaniem i popularyzacją wiedzy o ochronie środowiska (sozologia)
  i klimatu w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych dla młodzieży, a także w ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych, parafiach itp.
 2. Studentki i studenci skupieni w studenckich kołach naukowych działających na uczelniach publicznych i niepublicznych, których istotna część działalności dydaktycznej, naukowej, popularyzującej naukę, kulturalnej lub społecznej skupiona jest na tematyce związanej z ochroną środowiska, ekologią lub klimatem.

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły składające się z co najmniej 3 osób.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z dwóch kategorii:

 • Studenckie koła naukowe (kategoria A),
 • Pozostałe grupy działające w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych (kategoria B)

TERMINARZ

Projekt trwa od października 2022 r. do września 2023 r.

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Wszystkie ważne daty przedstawione są w zakładce TERMINARZ na stronie konkursu.

REJESTRACJA DO KONKURSU

Zespół do konkursu powinien zgłosić jego lider.

W kategorii A Liderem Zespołu może być dowolny członek zarządu lub opiekun koła naukowego. Natomiast w kategorii B osoba zatrudniona w danej placówce lub instytucji będąca opiekunem zespołu np. nauczyciel.

Na głównej stronie konkursu znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić.

WNIOSKI

Wnioski składać mogą tylko zarejestrowane zespoły.

Wniosek składa się z 6 punktów:

 • Ogólny opis Zespołu i obszarów jego działalności,
 • Opis dotychczasowej działalności Zespołu,
 • Opis planowanej działalności Zespołu,
 • Informacje o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach,
 • Informacje o dotychczasowych dofinansowaniach,
 • Oświadczenie Lidera Zespołu.

Szczegółowy opis wniosku znajduje się w zakładce FORMULARZE.

GRANTY I SPRAWOZDANIA

Pula przewidziana na granty wynosi maksymalnie 100 000 zł.

Zwycięskie zespoły otrzymają granty o maksymalnej wysokości:

 • 10 000 zł w kategorii A (przewidziano 5 grantów),
 • 5 000 zł w kategorii B (przewidziano 10 grantów).

Zespoły muszą rozliczyć się z grantów w sprawozdaniu.

Dodatkowo te, które najlepiej wykorzystają przyznane środki otrzymają automatycznie granty w kolejnej edycji projektu (1 zespół w kategorii A oraz 2 zespoły w kategorii B).


Partnerzy

Patron honorowy

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos