NAJBLIŻSZY WAŻNY TERMIN: 16 listopada 2023 r. upływa termin rejestracji.

EtapTermin
Rejestracjado 16 listopada 2023 r.
Składanie wnioskówdo 29 listopada 2023 r.
Wyniki oceny wnioskówstyczeń 2024 r.
Podpisywanie umów i przekazanie grantówdo 29 lutego 2024 r.
Realizacja działaństyczeń – sierpień 2024 r.
Przesyłanie sprawozdańdo 28 sierpnia 2024 r.
Wyniki oceny sprawozdańwrzesień 2024 r.