NAJBLIŻSZY WAŻNY TERMIN:

Wyniki i oceny wniosków

TERMINARZ

Rejestracjado 30 listopada do 15 grudnia 2022 r.
Składanie wnioskówdo 15 grudnia 2022 r.
Wyniki oceny wnioskówgrudzień 2022 r. – styczeń 2023 r. koniec stycznia 2023 r. początek lutego 2023 r.
Podpisywanie umów i przekazanie grantówgrudzień 2022 r. – styczeń 2023 r. luty 2023 r.
Realizacja działaństyczeń – wrzesień 2023 r. luty – wrzesień 2023 r.
Przesyłanie sprawozdańdo 12 września 2023 r.
Wyniki oceny sprawozdańdo 30 września 2023 r.