Opiszcie swoją grupę. W opisie uwzględnijcie:

  • od kiedy grupa działa (dzień, miesiąc, rok);
  • w jakim obszarze prowadzi swoje działania (tj. ekologia, klimatologia, sozologia);
  • ile obecnie osób działań w grupie.