Wymieńcie w punktach Wasze sukcesy (osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia) w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu (tj. ekologii, klimatu i ochrony środowiska).

Należy uwzględnić daty oraz wpisać nazwy instytucji/organizacji, które Was doceniły.

Jeśli to możliwe udokumentujcie je załącznikami lub linkami – mogą to być sprawozdania, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, artykuły itp.

Uwaga! Informacje o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach należy wpisać w poniższym polu tekstowym. Nie należy ich wgrywać jako załącznika. W załącznikach można przesłać materiały dodatkowe.