• Nazwijcie planowany projekt.
  • Określcie planowane działania w roku szkolnym 2023/2024, na których realizację będą wykorzystane środki finansowe z grantu.
  • Przedstawcie w punktach korzyści dla środowiska przyrodniczego i/lub społeczności wynikające z planowanych przez Was działań.
  • Wykonajcie wstępny kosztorys planowanych działań (wypełnienie kosztorysu jest warunkiem przyjęcia wniosku do oceny).