Nie ma limitu górnego. Zgłoszony zespół musi składać się z minimum 3 osób.

Możliwość dodania załącznika pojawi się po wypełnieniu pola tekstowego dowolną treścią i wciśnięciu przycisku „Zapisz zmiany”.

Zalecamy trzymać się wytycznych dotyczących liczby znaków. Nieznaczne przekroczenia wynikające z potrzeby opisania dużej liczby działań są dopuszczone. W takim przypadku proszę skupić się na najważniejszych informacjach, a szczegółowe dane umieścić w materiałach dodatkowych i podać do nich linki.

 

Rejestracja trwa do 16 listopada 2023 r. Natomiast termin przesyłania wniosków upływa 29 listopada 2023 r.