Możliwość dodania załącznika pojawi się po wypełnieniu pola tekstowego dowolną treścią i wciśnięciem przycisku „Zapisz zmiany”.

Zalecamy trzymać się wytycznych dotyczących liczby znaków. Nieznaczne przekroczenia wynikające z potrzeby opisania dużej liczby działań są dopuszczone. W takim przypadku proszę skupić się na najważniejszych informacjach, a szczegółowe dane umieścić w materiałach dodatkowych i podać do nich linki.

 

Rejestracja trwa do 30 listopada 2022 r. Natomiast na wnioski czekamy do 15 grudnia 2022 r.

Nie ma limitu. Zgłoszony zespół musi składać się z min. 3 osób.

Tak, o ile z grantu sfinansujecie tę część wydatków związanych z wyprawą, które musicie ponieść do 12 września 2023 r.