Załączcie skan Oświadczenia Lidera(-ki) Zespołu potwierdzające, że informacje przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenie należy przygotować na formularzu znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Plik do pobrania: Wzór Oświadczenia Lidera(-ki) Zespołu (plik pdf)