Opiszcie Waszą działalność w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu tj. ekologii, klimatu i ochrony środowiska. W opisie należy podać zasięg działań i osiągnięte efekty.

Dołączcie prezentację multimedialną (maksymalnie 25 slajdów). Zostanie ona opublikowana na stronie Konkursu jako wizytówka Waszego zespołu.

Uwaga! Opis dotychczasowej działalności zespołu należy wpisać w poniższym polu tekstowym. Nie należy go wgrywać jako załącznika. W załącznikach można przesłać materiały dodatkowe.