Na granty przeznaczymy maksymalnie 120 000 zł.

Do 100 000 zł otrzymają zwycięskie zespoły, na podstawie oceny wniosków.


Maksymalna wysokość grantu to:
10 000 zł w kategorii A (przewidziano 5 grantów),
5 000 zł w kategorii B (przewidziano 10 grantów).

Dodatkowo 20 000 zł przeznaczymy dla 3 najlepszych zespołów z poprzedniej edycji.