Wniosek składa się z 5 części:

  • opisu historii koła naukowego,
  • określenia celów koła naukowego,
  • opisu dotychczasowych działań,
  • opisu planowanych działań w roku akademickim 2023/2024, które będą sfinansowane lub dofinansowane z grantu,
  • oświadczenia Lidera(-ki) Zespołu.

Wniosek możecie uzupełniać na bieżąco i zapisywać wersję roboczą.

Wysyłka wniosku do oceny:

  • Po uzupełnieniu wszystkich części wniosku i sprawdzeniu, czy jest kompletny, możecie przesłać go do oceny.
  • W tym celu kliknijcie przycisk „Wyślij wniosek do oceny” pod listą części wniosku.