Załączcie skan Oświadczenia Lidera Zespołu potwierdzające, że informacje przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenie należy przygotować na formularzu znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Plik do pobrania: Wzór Oświadczenia Lidera Zespołu (plik pdf)

UWAGA!

Możliwość dodania pliku pojawi się po wypełnieniu pola tekstowego dowolną treścią i wciśnięciem przycisku „Zapisz zmiany”.