Opiszcie planowaną działalność w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu (tj. ekologii, klimatu i ochrony środowiska) w pozostałej części roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 (12.2022–08.2023) ze szczególnym uwzględnieniem tej części działalności, która zostanie sfinansowana lub dofinansowana z uzyskanego Grantu. Uwzględnijcie przewidywaną liczbę odbiorców i efekty Waszej działalności.

Wpiszcie wnioskowaną kwotę grantu (maksymalnie 10 000 zł).

Pamiętajcie, że kwota, którą wpiszecie to maksymalna wysokość grantu, który możecie otrzymać.

Uwaga! Opis planowanej działalności zespołu należy wpisać w poniższym polu tekstowym. Nie należy go wgrywać jako załącznika. W załącznikach można przesłać materiały dodatkowe.