• Opiszcie swoje dotychczasowe działania.
  • Przedstawcie w punktach korzyści dla środowiska przyrodniczego i/ lub społeczności wynikające z waszej działalności.
  • Załączcie linki do stron internetowych, mediów społecznościowych, gdzie promujecie swoją działalność (jeśli je macie).
  • Wymieńcie w punktach uhonorowania waszej działalności (jeśli je otrzymaliście, np. wyróżnienie, dyplom itd.).
  • Wymieńcie w punktach dofinansowania, które dotychczas uzyskało koło naukowe na działania w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu (tj. ekologia, klimatologia i sozologia).