Opiszcie swój zespół i jego historię – ilu ma członków i członkiń, jak długo działa, gdzie działa, w jakich obszarach np. ochrona środowiska.

Jeśli macie swoją stronę internetową lub profile w mediach społecznościowych, umieśćcie linki do nich.

Uwaga! Opis zespołu i obszarów jego działalności należy wpisać w poniższym polu tekstowym. Nie należy go wgrywać jako załącznika. W załącznikach można przesłać materiały dodatkowe.