Opiszcie Wasze działania, które zrealizowaliście w ramach uzyskanego grantu.

Szczególną uwagę zwróćcie na osiągnięte rezultaty np. zasięg, liczba odbiorców.

Do opisu dołączcie zdjęcia oraz inne materiały dokumentujące te działania.

Uzupełnijcie tabelę poniesionych kosztów oraz załączcie skany rachunków potwierdzających wydatki.