Dziękujemy wszystkim zespołom za złożenie wniosków. Otrzymaliśmy 148 wniosków. Ogłoszenie wyników będzie w drugiej połowie stycznia 2024 roku.