Studenckie koła naukowe

AGH Solar Plane — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Członkowie i członkinie Koła Naukowego AGH Solar Plane zorganizowały konferencję naukową FuturE-MOB. Tematami spotkania były energia odnawialna i pojazdy elektryczne. O możliwościach pojazdów elektrycznych opowiada_ eksperci i ekspertki z AGH i spoza uczelni oraz przedstawiciele i przedstawicielki kół naukowych AGH. Dodatkowo na czas wydarzenia wystawiono samoloty („Przeciak”, „Ftykas”, Zorza”), które skonstruowały osoby z AGH Solar Plane. Członkowie i członkinie koła zadbali o promocję wydarzenia, a później o jego foto- i wideorelację.

Fot. Martyna Krzyżowska

Eko-Energia — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Członkowie i członkinie Koła Naukowego Eko-Energia w ramach badań zalaminowa_ kilkanaście ogniw fotowoltaicznych Laminacja chroni panele przed czynnikami zewnętrznymi, co zwiększa ich żywotność. Zalaminowane panele są częścią uczelnianego projektu „PERŁA”, w którym studenci i studentki budują samochód wspomagany energią słoneczną. Po zakończeniu konstrukcji samochodu będzie on promowany w konkursach jako ekologiczny środek transportu.

Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku im. Dr. Włodzimierza Chętnickiego

Osoby z Koła Naukowego Biologów UwB okleiły specjalistyczną folią ponad 300 m2 szklanych powierzchni budynków na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, by chronić ptaki przed kolizjami z ich powierzchnią. Wybrane do oklejenia folią powierzchnie stwarzały duże zagrożenie dla ptaków, co członkowie i członkinie koła wcześniej ustalili na podstawie monitoringu. Folięopracowała organizacja BirdShades. Folia ma zdolność odbijania światła UV, które widzą ptaki, natomiast ludzie nie. Dzięki jej użyciuspadła częstotliwość kolizji ptaków z tymi powierzchniami, a estetyka miejsca pozostała bez zmian.

Fot.: Uniwersytet w Białymstoku

Koło Naukowe Meblarstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Osoby z Koła Naukowego Meblarstwa SGGW w Warszawie wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej ICONST 2023 w Budvie (Czarnogóra). Na konferencji członkinie koła wygłosiły referaty nawiązujące do upcyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym. Były to następujące referaty:

  • Preliminary Characterization of Functional Features of Biopolymer – Suberinic Acid Residue Blends.
  • Application of Post-Consumer Wood-Based Composites for Liquid Biofuels Purposes, prezenterka.
  • Characteristics of Wood Particles Recovered from PostConsumer Windows and Doors Joinery.
  • The Use of Chestnut Starch as a Binding Mass Filler in the Plywood Technology.
  • Influence of the Content of Recycled Artificial Leather Waste in Particleboards on Their Selected Properties

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów Explantatus Uniwersytetu Gdańskiego

Osoby z Koła Studenckiego Koła Naukowego Embriologów i Biotechnologów Explantatus Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowały badania związane z wybranymi gatunkami roślin mokradłowych –czermienią błotną i lnicą wonną. Badanie czermieni błotnej polegało na próbie opracowaniu metody namnażania. Natomiast lnicy wonnej na opracowaniu metody uzyskiwania kultur in vitro z nasion. O wynikach badań można będzie dowiedzieć się z manuskryptu pt. „In vitro propagaton of endangered neo-endemic Baltic dunes species Linaria loeselii Schweigg”.

Grupy młodzieżowe

ALO PB — Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

Młodzież z „ALO PB” zbudowała dwa urządzenia proekologiczne — prototyp stacji pomiarowej i pulsometr. Stacja pomiarowa, bada jakość wody opadowej. Jest ona w stanie kierować strumień wody z rynny do różnych zbiorników w zależności od wyników pomiarów jakości wody. Z kolei pulsometr, to urządzenie, które monitoruje puls domownika/domowniczki, który/która korzysta z jakiegoś urządzenia elektrycznego. Przy określonym odczycie pulsu wysyła odpowiednie dane do włączonego odbiornika i wyłącza w nim prąd. Jest to urządzenie, które ma za zadanie ograniczać zużycie prądu przez odbiorniki w domu w trakcie drzemki.

ASUR — Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Młodzież z zespołu „ASUR” rozbudowała i zmodernizowała system nawadniania ogrodu w kopule Fullera. Teraz system składa się z dwóch zbiorników na deszczówkę połączonych ze sobą rurą i złączkami. Dodatkowo wyposażył go w system napełniający ECO. Kopuła Fullera to przestrzeń użytkowa, w której można uprawiać rośliny. Obecnie młodzież uprawia m.in. pomidory, paprykę, ogórki. Jest to również miejsce wspólnej integracji.

Czas na Klimat — Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Młodzież z zespołu „Czas na Klimat” zasadziła wokół szkoły drzewa liściaste i rośliny miododajne. Dzięki tym działaniom zwiększyła się bioróżnorodność tego miejsca, a w przyszłości zwiększy się również naturalne zacienienie latem. Zespół oznaczył rośliny drewnianymi tablicami z nazwami gatunkowymi, dzięki oznaczeniu dzieci mogą nauczyć się je rozpoznawać. Oprócz działań zwiększających bioróżnorodność, zespół zmierzył poziom hałasu podczas przerw międzylekcyjnych. Dzieci dowiedziały się o negatywnych skutkach hałasu oraz to, że sam w sobie jest zanieczyszczeniem środowiska.

Eko Producenci — Zespół Szkół Zawodowych w Płocku

Młodzież z zespołu „Eko Producenci” stworzyła motocykl o mocy 3000 W. Jego sercem jest silnik elektryczny. Zastosowanie silnika elektrycznego w pojeździe jest korzystne dla człowieka i dla przyrody. Takie silniki nie emitują spalin, a ich praca jest cicha. Teraz motocykl jest obiektem dydaktycznym dla uczniów i uczennic. Młodzież będzie mogła robić pomiary elektryczne i testować usterki elektryczne.

EkoIrzyki — Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

Młodzież z zespołu „EkoIrzyki” odnawiała zniszczone ubrania swoich kolegów i koleżanek ze szkoły. Ubrania odnawiała, naszywając na nie hafty. Działanie to było zamysłem kształtowania postawy odpowiedzialnej konsumpcji wśród dzieci i młodzieży.

Grellaki — Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grelli we Wrocance

Młodzież z zespołu ”Grellaki” zbadała jakość wody w rzece Jasiołka. Próbki wody do badań pobrała czerpakiem przy moście na Niżną Łąkę, kładce na Niżną Łąkę i przepompowni ścieków. Próbki wody z tych miejsc były badane pod kątem różnych możliwych parametrów. Zespół w próbkach wody nie wykrył szkodliwych składników. Wyniki badania próbki wody pobranej przy moście na Niżną Łąkę wskazują, że w wodzie nie wykryto azotanów, azotynów oraz amonu (stan na 3 kwietnia 2023 r.). Druga próbka wody pobrana z okolic Niżnej Łąki była badana pod kątem zawartości fosforanów i twardości wody. Nie wykryto szkodliwych fosforanów, natomiast stwierdzono, że ph wody wynosi 8,0 (stan na 14 kwietnia 2023 r.). Trzecia próbka wody pobrana była przy przepompowni ścieków. Próbka ta była badana w związku z zawartością fosforanów, amonu i azotanów. Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie https://naszajasiolka.blogspot.com/. Poza poznaniem stanu jakości rzeki Jasiołki, młodzież miała okazję nauczyć się jak prowadzi się badania rzeki.

Henrykówka — Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

Młodzież z zespołu „Henrykówka” z nagrał film edukacyjny z drona. Film ten promuje ochronę środowiska i walory przyrodnicze Lasku Złotoryjskiego. Dzięki użyciu drona zespół może monitorować stan przyrody z lotu ptaka. W kolejnych latach dron posłuży dalszemu monitoringowi środowiska.

Love zieLOne — Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

Młodzież z zespołu „Henrykówka” z nagrał film edukacyjny z drona. Film ten promuje ochronę środowiska i walory przyrodnicze Lasku Złotoryjskiego. Dzięki użyciu drona zespół może monitorować stan przyrody z lotu ptaka. W kolejnych latach dron posłuży dalszemu monitoringowi środowiska.

Love zieLOne — Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

Młodzież z zespołu „Love zielone” założyła w szkole ogród wertykalny. Zielona ścianka podłączona jest do stałego łącza wody i wyposażona w oświetlenie, niezbędne w czasie zimy. Rośliny poprawiły estetykę miejsca, rośliny mają zdolność pochłaniania m.in. CO2 i toksyn, więc pozytywnie wpłynie na jakość powietrza.

Ściegienniacy Eko-maniacy — V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

Młodzież z zespołu „Ściegienniacy Eko-maniacy” zorganizowała kilka warsztatów z tworzenia naturalnych kosmetyków. Warsztaty te skierowali do dzieci ze szkół podstawowych w Kielcach. Temat warsztatów wybrali na podstawie badania potrzeb i opinii. Badanie to przeprowadzili uczniowie i uczennice liceum. W warsztatach łącznie wzięło udział 330 osób. Dzieci, które wzięły w nich udział, wiedzą, na co zwracać uwagę przy zakupie kosmetyków.

Zespół Młodzieżowy TMZCh — Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieży

Młodzież w ramach projektu „Zwierzakowo” zbadała potrzeby środowiska Ziemi Chodzieskiej. Przy badaniu miała wsparcie Nadleśnictwa Podanin oraz ornitologów/ornitolożek z Zespołu Obrączkarskiego „ROGOŹNO”. Po ustaleniach młodzież zbudowała budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Budki zawiesili w Chodzieży i okolicy. Dzięki tym działaniom ptaki i nietoperze otrzymały miejsca lęgowe, a członkowie i członkinie zespołu — wiedzę o siedliskach ptaków i praktykę w tworzeniu budek.