Opiszcie Wasze działania, które zrealizowaliście w ramach uzyskanego grantu.

Szczególną uwagę zwróćcie na osiągnięte rezultaty.

Do opisu dołączcie zdjęcia oraz inne materiały dokumentujące te działania.

Uzupełnijcie tabelę poniesionych kosztów oraz załączcie skany rachunków potwierdzających wydatki.