Dziękujemy wszystkim za nadesłane wnioski. Każdy został dokładnie przeanalizowany. Doceniamy Wasze działania prowadzone na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Mamy nadzieję na ich kontynuację oraz uczestnictwo w przyszłej edycji konkursu.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i ich ocenie przez grono sędziowskie wybrano spośród:

Studenckich kół naukowych (kategoria A)

Koło Naukowe Architektury i Budownictwa Ekologicznego ArchinaturePolitechnika Lubelska
Koło Naukowe Biologów Im. Dr. W. ChętnickiegoWydział Biologii Uniwersytet w Białymstoku
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Sekcja Inżynierii SanitarnejUniwersytet Rolniczy w Krakowie
Koło Naukowe Leśników Instytutu Nauk Leśnych Politechniki BiałostockiejPolitechnika Białostocka
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów Explantatus Uniwersytetu GdańskiegoUniwersytet Gdański

Grup działających w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodkach kultury, organizacjach pozarządowych (kategoria B)

Aromat NaturyTechnikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
ASUR2Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
Code for Green ZS PolkowiceZespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Koło PrzyrodniczeSzkoła Podstawowa im. ks. prałata J. Waląga
Koło Przyrodniczo- Ekologiczne SP24 ZabrzeSzkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu
Och! Klim-EkZespół Szkół w Prudniku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Szkolna Konferencja klimatycznaUrząd gminy Wrocław, Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika
Szkolne Koło TurystyczneZespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
Tajemnicze BobrySzkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie
Zespół młodzieżowy TMZChStowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej
Zielona BandaSzkoła podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej
Zielony PatrolSzkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy

Powyższe zespoły wymieniono alfabetycznie.

Ze zwycięskimi zespołami skontaktujemy się indywidualnie. Serdecznie gratulujemy!