Wymieńcie w punktach dofinansowania, które dotychczas Wasz Zespół uzyskał na działania w obszarach, o których mowa w pkt. II i III Regulaminu (tj. ekologii, klimatu i ochrony środowiska).

Należy uwzględnić datę przyznania dotacji, kwotę i nazwę instytucji/organizacji, które Was wsparły.

Uwaga! Informacje o dotychczasowych dofinansowaniach należy wpisać w poniższym polu tekstowym. Nie należy ich wgrywać jako załącznika. W załącznikach można przesłać materiały dodatkowe.