Ze względu na sezon grypowy może nastąpić niewielkie opóźnienie w opublikowaniu wyników. Ostatecznie zostaną ogłoszone w pierwszych dniach lutego. Przepraszamy i prosimy o cierpliwość.